MDEX File

? Cách mở file .MDEX? Những phần mềm mở file .MDEX và sửa file lỗi. Convert N/A MDEX file sang định dạng khác.

.MDEX File Extension

   
File name MDEX File
File Type MIRCaM Data EXchange File
Nhà phát triển Cardiac Designs Lab
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .MDEX là file gì?

MDEX là Data Files - MIRCaM Data EXchange File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cardiac Designs Lab.

Hồ MDEX là một tập tin trao đổi dữ liệu được sử dụng bởi MIRCaM, một hệ thống sử dụng để ghi lại và xem điện tâm đồ (ECG) dữ liệu. Nó chứa thông tin bệnh nhân như tên và ECG được ghi lại bằng một thiết bị MIRCaM. file MDEX được sử dụng để xuất khẩu và nhập dữ liệu trong ứng dụng MIRCaM ECG Viewer.

What is a MDEX file?

An MDEX file is a data exchange file used by MIRCaM, a system used to record and view electrocardiogram (ECG) data. It contains patient information such as names and ECGs recorded by a MIRCaM device. MDEX files are used to export and import data in the MIRCaM ECG Viewer application.

Cách mở .MDEX file

Để mở file .MDEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDEX do người dùng đóng góp.

  • MIRCaM ECG Viewer

Chuyển đổi file .MDEX

File .MDEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *