VI File

? Cách mở file .VI? Những phần mềm mở file .VI và sửa file lỗi. Convert N/A VI file sang định dạng khác.

.VI File Extension

   
File name VI File
File Type LabVIEW Virtual Instrument File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (13 Bình chọn)

File .VI là file gì?

VI là Data Files - LabVIEW Virtual Instrument File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

Chương trình tạo ra với LabVIEW, một thử nghiệm khoa học và ứng dụng đo lường; được gọi là một "công cụ ảo" bởi vì nó bắt chước sự xuất hiện và hoạt động của một công cụ vật lý, chẳng hạn như đồng hồ vạn năng hoặc dao động.

What is a VI file?

Program created with LabVIEW, a scientific testing and measurement application; referred to as a "virtual instrument" because it imitates the appearance and operation of a physical instrument, such as a multimeter or oscilloscope.

Cách mở .VI file

Để mở file .VI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VI do người dùng đóng góp.

  • National Instruments LabVIEW
  • ROBOLAB
  • ROBOLAB
  • LabVIEW
  • NI LabVIEW
  • ROBOLAB Shortcut
  • ROBOLAB Shortcut

Chuyển đổi file .VI

File .VI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *