MDSX File

? Cách mở file .MDSX? Những phần mềm mở file .MDSX và sửa file lỗi. Convert Text and Binary MDSX file sang định dạng khác.

.MDSX File Extension

   
File name MDSX File
File Type MEGA Saved Session
Nhà phát triển MEGA Team
Phân loại Data Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .MDSX là file gì?

MDSX là Data Files - MEGA Saved Session, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi MEGA Team.

Phiên tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi MEGA, một ứng dụng sử dụng để thử nghiệm giả thuyết tiến hóa; lưu trữ một phiên làm việc, đó là tình trạng của MEGA tại một thời điểm nhất định; có thể được lưu lại và mở ra tại một thời điểm sau đó.

What is a MDSX file?

Session file created and used by MEGA, an application used for testing evolutionary hypotheses; stores a session, which is the status of MEGA at a certain time; can be saved and opened at a later time.

Cách mở .MDSX file

Để mở file .MDSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDSX do người dùng đóng góp.

  • MEGA
  • MEGA7 version
  • MEGA7 version

Chuyển đổi file .MDSX

File .MDSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *