MDT File

? Cách mở file .MDT? Những phần mềm mở file .MDT và sửa file lỗi. Convert Binary MDT file sang định dạng khác.

.MDT File Extension

   
File name MDT File
File Type 1Microsoft Access Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .MDT là file gì?

MDT là Data Files - 1Microsoft Access Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

What is a MDT file?

Data file used by Microsoft Access, a relational database management system (RDBMS) for desktop computers; stores data used for the software and may include data for software add-ins.

Cách mở .MDT file

Để mở file .MDT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Access
  • Microsoft Access
  • MicrosoftR Access
  • Access
  • PCViewer BX2000T
  • PCViewer BX2000T

Chuyển đổi file .MDT

File .MDT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *