MEL File

? Cách mở file .MEL? Những phần mềm mở file .MEL và sửa file lỗi. Convert N/A MEL file sang định dạng khác.

.MEL File Extension

   
File name MEL File
File Type Maya Embedded Language File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .MEL là file gì?

MEL là Executable Files - Maya Embedded Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin kịch bản chứa mã viết bằng ngôn ngữ Maya Embedded (MEL); phát triển cho mô hình Maya 3D và phần mềm hoạt hình; có thể được sử dụng để tạo các macro và hành động tùy chỉnh mà tăng tốc độ công việc lặp đi lặp lại.

What is a MEL file?

Script file containing code written in the Maya Embedded Language (MEL); developed for Maya 3D modeling and animation software; can be used to create macros and custom actions that speed up repetitive tasks.

Cách mở .MEL file

Để mở file .MEL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MEL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MEL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MEL do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Maya 2020
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Windows Operating System
  • Maximizer 97is

Chuyển đổi file .MEL

File .MEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *