MXDIC File

? Cách mở file .MXDIC? Những phần mềm mở file .MXDIC và sửa file lỗi. Convert Binary MXDIC file sang định dạng khác.

.MXDIC File Extension

   
File name MXDIC File
File Type Maxthon Dictionary File
Nhà phát triển Maxthon International
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MXDIC là file gì?

MXDIC là Data Files - Maxthon Dictionary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Maxthon International.

Từ điển tập tin được sử dụng bởi các trình duyệt Maxthon Web; chứa thông tin được sử dụng để kiểm tra chính tả trang web và các hình thức; được sử dụng để phân phối dữ liệu kiểm tra chính tả bằng các ngôn ngữ khác nhau; có thể nhấn đúp chuột để cài đặt từ điển nếu Maxthon được cài đặt.

What is a MXDIC file?

Dictionary file used by the Maxthon Web browser; contains information used for spell checking Web pages and forms; used for distributing spell check data in different languages; can be double-clicked to install the dictionary if Maxthon is installed.

Cách mở .MXDIC file

Để mở file .MXDIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MXDIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MXDIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MXDIC do người dùng đóng góp.

  • Maxthon Cloud Browser
  • Maxthon
  • Maxthon
  • Maxthon3
  • MX5

Chuyển đổi file .MXDIC

File .MXDIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *