MELL File

? Cách mở file .MELL? Những phần mềm mở file .MELL và sửa file lỗi. Convert N/A MELL file sang định dạng khác.

.MELL File Extension

   
File name MELL File
File Type Mellel Word Processing File
Nhà phát triển RedleX
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .MELL là file gì?

MELL là Text Files - Mellel Word Processing File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RedleX.

tài liệu xử lý văn bản được tạo ra với Mellel, một bộ xử lý phần mềm chia sẻ từ dành cho Mac OS X; bao gồm các tính năng đặc biệt để sử dụng giáo dục và văn bản sáng tạo và kỹ thuật; cũng hỗ trợ ngôn ngữ đa ngôn ngữ.

What is a MELL file?

Word processing document created with Mellel, a shareware word processor for Mac OS X; includes special features for educational use and creative and technical writing; also supports multilingual languages.

Cách mở .MELL file

Để mở file .MELL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MELL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MELL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MELL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MELL

File .MELL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *