MER File

? Cách mở file .MER? Những phần mềm mở file .MER và sửa file lỗi. Convert N/A MER file sang định dạng khác.

.MER File Extension

   
File name MER File
File Type RSView Development Runtime File
Nhà phát triển Rockwell Automation
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (9 Bình chọn)

File .MER là file gì?

MER là Developer Files - RSView Development Runtime File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rockwell Automation.

Thời gian chạy tập tin được tạo ra từ một sự phát triển RSView (.MED) tập tin; chứa dữ liệu chương trình đã được biên soạn và lưu trong một định dạng thực thi; sử dụng cho HMI (Human Machine Interface) ứng dụng.

What is a MER file?

Runtime file created from an RSView development (.MED) file; contains program data that has been compiled and saved in an executable format; used for HMI (Human Machine Interface) applications.

Cách mở .MER file

Để mở file .MER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MER do người dùng đóng góp.

  • FactoryTalk View Studio ME
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Java Platform SE
  • Media Player Classic
  • RSView Studio ME
  • RSView Studio ME

Chuyển đổi file .MER

File .MER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *