MQH File

? Cách mở file .MQH? Những phần mềm mở file .MQH và sửa file lỗi. Convert Text MQH file sang định dạng khác.

.MQH File Extension

   
File name MQH File
File Type MetaTrader Include File
Nhà phát triển MetaQuotes Software
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .MQH là file gì?

MQH là Developer Files - MetaTrader Include File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MetaQuotes Software.

tập tin một MQH là một bao gồm tập tin được tạo ra bởi MetaTrader, một sàn giao dịch trực tuyến. Nó chứa các định nghĩa cho các biến chung và chức năng mà các lập trình viên có thể sử dụng để phát triển các chỉ số tùy chỉnh, Expert Advisors, và kịch bản.

What is a MQH file?

An MQH file is an include file created by MetaTrader, an online trading platform. It contains definitions for common variables and functions that programmers can use for developing custom indicators, Expert Advisors, and scripts.

Cách mở .MQH file

Để mở file .MQH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MQH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MQH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MQH do người dùng đóng góp.

  • MetaQuotes MetaTrader
  • MetaTrader Admiral Markets UK Ltd
  • MetaTrader Admiral Markets UK Ltd
  • MetaTrader Admiral Markets AS
  • Swissquote Ltd MT5 Client Terminal
  • FXCM MT4 powered by BT
  • FXCM MT4 powered by BT

Chuyển đổi file .MQH

File .MQH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *