MNM File

? Cách mở file .MNM? Những phần mềm mở file .MNM và sửa file lỗi. Convert N/A MNM file sang định dạng khác.

.MNM File Extension

   
File name MNM File
File Type Character Studio Marker Name File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (11 Bình chọn)

File .MNM là file gì?

MNM là 3D Image Files - Character Studio Marker Name File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

Chứa tên các mốc trong một nhân vật Biped 3D cùng với vị trí của họ liên quan; được sử dụng bởi Character Studio, mà là một phần của 3ds Max chương trình hoạt hình.

What is a MNM file?

Contains names of markers in a 3D biped character along with their associated location; used by Character Studio, which is part of the 3ds Max animation program.

Cách mở .MNM file

Để mở file .MNM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MNM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MNM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MNM do người dùng đóng góp.

  • Autodesk 3ds Max 2020
  • sakura editor
  • sakura editor
  • Desktop Budget

Chuyển đổi file .MNM

File .MNM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *