MQO File

? Cách mở file .MQO? Những phần mềm mở file .MQO và sửa file lỗi. Convert Text MQO file sang định dạng khác.

.MQO File Extension

   
File name MQO File
File Type Metasequoia Document
Nhà phát triển Metasequoia
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .MQO là file gì?

MQO là 3D Image Files - Metasequoia Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi Metasequoia.

hình ảnh 3D được tạo ra bởi Metasequoia, một chương trình xây dựng mô hình 3D; tiết kiệm hình học và tư thế thông tin 3D cho một nhân vật hoặc đối tượng khác; cũng cửa hàng áp dụng kết cấu; sử dụng văn bản đơn giản định dạng và có thể được xuất khẩu sang chung 3D định dạng, bao gồm DXF, .LWO, .3 ds, và obj.

What is a MQO file?

3D image created by Metasequoia, a 3D modeling program; saves the 3D geometry and pose information for a character or other object; also stores applied textures; uses plain text formatting and can be exported to common 3D formats, including .DXF, .LWO, .3DS, and .OBJ.

Cách mở .MQO file

Để mở file .MQO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MQO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MQO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MQO do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Metasequoia
  • Metasequoia
  • MetasequoiaLE
  • 7-Zip
  • Metasequoia Ver3.1
  • Metasequoia Ver3.1

Chuyển đổi file .MQO

File .MQO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *