MERLIN2 File

? Cách mở file .MERLIN2? Những phần mềm mở file .MERLIN2 và sửa file lỗi. Convert Binary MERLIN2 file sang định dạng khác.

.MERLIN2 File Extension

   
File name MERLIN2 File
File Type Merlin Project File
Nhà phát triển ProjectWizards
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MERLIN2 là file gì?

MERLIN2 là Data Files - Merlin Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ProjectWizards.

tiến độ dự án tạo ra bởi Merlin, một ứng dụng quản lý dự án dành cho Mac OS X; tiết kiệm tài nguyên dự án, nhiệm vụ, và dữ liệu lịch; sử dụng cho lịch trình tiết kiệm và dự án tải; có thể được chia sẻ qua mạng natively trong phần mềm.

What is a MERLIN2 file?

Project schedule created by Merlin, a project management application for Mac OS X; saves project resource, task, and schedule data; used for saving and loading project schedules; can be shared over a network natively in the software.

Cách mở .MERLIN2 file

Để mở file .MERLIN2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MERLIN2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MERLIN2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MERLIN2 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MERLIN2

File .MERLIN2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *