MERLINLICENSE File

? Cách mở file .MERLINLICENSE? Những phần mềm mở file .MERLINLICENSE và sửa file lỗi. Convert Binary MERLINLICENSE file sang định dạng khác.

.MERLINLICENSE File Extension

   
File name MERLINLICENSE File
File Type Merlin License File
Nhà phát triển ProjectWizards
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MERLINLICENSE là file gì?

MERLINLICENSE là Misc Files - Merlin License File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ProjectWizards.

giấy phép phần mềm tập tin được sử dụng bởi Merlin, một ứng dụng quản lý dự án dành cho Mac OS X; chứa các thông tin cần thiết để đăng ký một bản sao hợp lệ của phần mềm; làm sẵn bằng điện tử từ các nhà phát triển khi phần mềm được mua.

What is a MERLINLICENSE file?

Software license file used by Merlin, a project management application for Mac OS X; contains information required to register a valid copy of the software; made available electronically from the developer when the software is purchased.

Cách mở .MERLINLICENSE file

Để mở file .MERLINLICENSE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MERLINLICENSE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MERLINLICENSE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MERLINLICENSE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MERLINLICENSE

File .MERLINLICENSE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *