MESH File

? Cách mở file .MESH? Những phần mềm mở file .MESH và sửa file lỗi. Convert N/A MESH file sang định dạng khác.

.MESH File Extension

   
File name MESH File
File Type 13D Mesh Model
Nhà phát triển Medit
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (34 Bình chọn)

File .MESH là file gì?

MESH là 3D Image Files - 13D Mesh Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Medit.

3D mô hình định dạng mà các cửa hàng đối tượng như 3D "lưới" các tập tin; tạo ra một đại diện kỹ thuật số của các mô hình hình học bằng cách sử dụng một tập hợp các đa giác để tạo thành bề mặt của từng đối tượng.

What is a MESH file?

3D model format that stores objects as 3D "mesh" files; creates a digital representation of geometric models by using a collection of polygons to form the surface of each object.

Cách mở .MESH file

Để mở file .MESH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MESH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MESH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MESH do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MIKE Zero
  • MIKE Zero
  • OgreMeshy
  • CCleaner

Chuyển đổi file .MESH

File .MESH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *