MESHLIB File

? Cách mở file .MESHLIB? Những phần mềm mở file .MESHLIB và sửa file lỗi. Convert N/A MESHLIB file sang định dạng khác.

.MESHLIB File Extension

   
File name MESHLIB File
File Type Godot Engine Mesh Library File
Nhà phát triển Godot
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MESHLIB là file gì?

MESHLIB là Developer Files - Godot Engine Mesh Library File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Godot.

tập tin Một MESHLIB chứa một thư viện lưới tạo ra bởi Godot Engine, một engine mã nguồn trò chơi miễn phí và mở được sử dụng để tạo ra 2D và 3D trò chơi. Nó lưu trữ thông tin về một hoặc nhiều lưới nguồn lực, trong đó bao gồm các đỉnh, cạnh, và khuôn mặt, dùng để mô tả hình dạng của đối tượng 3D trong trò chơi. file MESHLIB cho phép người dùng kéo và thả lưới từ thư viện trong Godot động cơ thay vì liên tục phải nhập khẩu các mắt lưới từng cái một.

What is a MESHLIB file?

A MESHLIB file contains a mesh library created by Godot Engine, a free and open source game engine used to create 2D and 3D games. It stores information about one or more mesh resources, which includes vertices, edges, and faces, used to describe the shape of 3D objects in the game. MESHLIB files allow users to drag and drop meshes from the library in Godot Engine instead of constantly having to import the meshes one by one.

Cách mở .MESHLIB file

Để mở file .MESHLIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MESHLIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MESHLIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MESHLIB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .MESHLIB

File .MESHLIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *