MET File

? Cách mở file .MET? Những phần mềm mở file .MET và sửa file lỗi. Convert Binary MET file sang định dạng khác.

.MET File Extension

   
File name MET File
File Type 1eMule Resource File
Nhà phát triển eMule
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (12 Bình chọn)

File .MET là file gì?

MET là Data Files - 1eMule Resource File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi eMule.

Tập tin được sử dụng bởi eMule, một tập tin trực tuyến chương trình chia sẻ peer-to-peer; chứa các liên kết đến các tài nguyên tải về và máy chủ của họ; có thể lưu trữ các địa chỉ ed2k (eDonkey Network) máy chủ, tên tập tin, kích thước tập tin, bộ băm, và thống kê.

What is a MET file?

File used by eMule, a peer-to-peer online file sharing program; contains links to download resources and their servers; may store ed2k (eDonkey Network) server addresses, filenames, file sizes, hash sets, and statistics.

Cách mở .MET file

Để mở file .MET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MET do người dùng đóng góp.

  • aMule
  • eMule
  • eMule
  • eMule Xtreme
  • easyMule
  • LibreOffice
  • LibreOffice

Chuyển đổi file .MET

File .MET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *