META File

? Cách mở file .META? Những phần mềm mở file .META và sửa file lỗi. Convert N/A META file sang định dạng khác.

.META File Extension

   
File name META File
File Type 1RealPlayer Metafile
Nhà phát triển RealNetworks
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (56 Bình chọn)

File .META là file gì?

META là Video Files - 1RealPlayer Metafile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RealNetworks.

Metafile được tạo ra bởi RealPlayer, một chương trình phát lại video; chứa siêu dữ liệu mô tả một tập tin cụ thể video; thường lưu cùng với một tập tin video tương ứng đã được tải về từ Internet.

What is a META file?

Metafile generated by RealPlayer, a video playback program; contains metadata that describes a specific video file; typically saved along with a corresponding video file that has been downloaded from the Internet.

Cách mở .META file

Để mở file .META click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .META bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .META

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .META do người dùng đóng góp.

  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • Free File Viewer
  • Free File Viewer
  • RealPlayer (
  • iTunes
  • RealPlayer Cloud
  • RealPlayer Cloud

Chuyển đổi file .META

File .META có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *