MFA File

? Cách mở file .MFA? Những phần mềm mở file .MFA và sửa file lỗi. Convert N/A MFA file sang định dạng khác.

.MFA File Extension

   
File name MFA File
File Type 1Multimedia Fusion Development File
Nhà phát triển Clickteam
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (16 Bình chọn)

File .MFA là file gì?

MFA là Developer Files - 1Multimedia Fusion Development File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Clickteam.

tập phát triển được sử dụng bởi Multimedia Fusion và Các Trò chơi Nhà máy; chứa mã nguồn tạo ra bởi các phần mềm phát triển; sử dụng để tạo trò chơi và đa phương tiện ứng dụng.

What is a MFA file?

Development file used by Multimedia Fusion and The Games Factory; contains source code generated by the development software; used for creating games and multimedia applications.

Cách mở .MFA file

Để mở file .MFA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MFA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MFA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MFA do người dùng đóng góp.

  • Clickteam The Games Factory
  • Clickteam Multimedia Fusion
  • Clickteam Multimedia Fusion
  • Clickteam Fusion Free Edition
  • The Games Factory
  • The Games Factory Demo
  • The Games Factory Demo

Chuyển đổi file .MFA

File .MFA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *