MFCRIBBON-MS File

? Cách mở file .MFCRIBBON-MS? Những phần mềm mở file .MFCRIBBON-MS và sửa file lỗi. Convert XML MFCRIBBON-MS file sang định dạng khác.

.MFCRIBBON-MS File Extension

   
File name MFCRIBBON-MS File
File Type MFC Ribbon Definition XML File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MFCRIBBON-MS là file gì?

MFCRIBBON-MS là Developer Files - MFC Ribbon Definition XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi các thành phần Ribbon thiết kế của Microsoft phát triển phần mềm Visual Studio; tiết kiệm các thiết kế cho một dải ruy băng, mà là một thành phần giao diện người dùng mà kết hợp các công cụ và menua thanh vào một yếu tố duy nhất; sử dụng như một trong những tập tin dự án khi phát triển một chương trình Windows.

What is a MFCRIBBON-MS file?

Developer file created by the Ribbon Designer component of Microsoft Visual Studio development software; saves the design for a ribbon, which is a user interface component that merges the toolbar and menu bar into a single element; used as one of several project files when developing a Windows program.

Cách mở .MFCRIBBON-MS file

Để mở file .MFCRIBBON-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MFCRIBBON-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MFCRIBBON-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MFCRIBBON-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .MFCRIBBON-MS

File .MFCRIBBON-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *