MFD File

? Cách mở file .MFD? Những phần mềm mở file .MFD và sửa file lỗi. Convert N/A MFD file sang định dạng khác.

.MFD File Extension

   
File name MFD File
File Type Music Finder Database
Nhà phát triển Yamaha
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MFD là file gì?

MFD là Database Files - Music Finder Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yamaha.

tập tin một MFD là một cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi bàn phím Yamaha, chẳng hạn như PSR, PSR-S, TYROS, và các mô hình CVP. Nó chứa một tập hợp các bài hát bao gồm ca khúc số lượng, tiêu đề, thể loại, phong cách, tiến độ, và từ khóa.

What is a MFD file?

An MFD file is a database used by Yamaha keyboards, such as the PSR, PSR-S, Tyros, and CVP models. It contains a collection of songs that include the song number, title, genre, style, tempo, and keywords.

Cách mở .MFD file

Để mở file .MFD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MFD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MFD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MFD do người dùng đóng góp.

  • MusicFinderView
  • MultiframeDemo
  • MultiframeDemo
  • Beschriftungseditor
  • MultiframeAcademic
  • Multiframe4D
  • Multiframe4D

Chuyển đổi file .MFD

File .MFD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *