MFE File

? Cách mở file .MFE? Những phần mềm mở file .MFE và sửa file lỗi. Convert Binary MFE file sang định dạng khác.

.MFE File Extension

   
File name MFE File
File Type MobileFrame Enterprise Data File
Nhà phát triển MobileFrame
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MFE là file gì?

MFE là Data Files - MobileFrame Enterprise Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MobileFrame.

Tập tin được sử dụng bởi MobileFrame Desktop, một công cụ quản lý cho môi trường ứng dụng di động MobileFrame; chứa tất cả dữ liệu và phụ thuộc cho một hồ sơ duy nhất trong hệ thống MobileFrame; dùng để đựng hồ sơ thành các gói độc lập.

What is a MFE file?

File used by MobileFrame Desktop, a administration tool for the MobileFrame mobile application environment; contains all data and dependencies for a single record in the MobileFrame system; used for packaging records into standalone packages.

Cách mở .MFE file

Để mở file .MFE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MFE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MFE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MFE do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Any Video Converter Professional
  • PDEase2D
  • McAfee SecurityCenter
  • McAfee SecurityCenter

Chuyển đổi file .MFE

File .MFE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *