MFIL File

? Cách mở file .MFIL? Những phần mềm mở file .MFIL và sửa file lỗi. Convert Text MFIL file sang định dạng khác.

.MFIL File Extension

   
File name MFIL File
File Type Blizzard Software Update File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (10 Bình chọn)

File .MFIL là file gì?

MFIL là Misc Files - Blizzard Software Update File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Nộp được sử dụng bởi Blizzard trò chơi như World of Warcraft và Diablo III; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa thông tin được sử dụng để cập nhật và vá phần mềm trò chơi; tài liệu tham khảo URL cho tải và cập nhật trò chơi.

What is a MFIL file?

File used by Blizzard games such as World of Warcraft and Diablo III; saved in a plain text format and contains information used for updating and patching the game software; references URLs for downloads and game updates.

Cách mở .MFIL file

Để mở file .MFIL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MFIL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MFIL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MFIL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MFIL

File .MFIL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *