MFL File

? Cách mở file .MFL? Những phần mềm mở file .MFL và sửa file lỗi. Convert Binary MFL file sang định dạng khác.

.MFL File Extension

   
File name MFL File
File Type 1Mozilla FastLoad File
Nhà phát triển Mozilla
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (5 Bình chọn)

File .MFL là file gì?

MFL là Data Files - 1Mozilla FastLoad File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mozilla.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi các sản phẩm của Mozilla như Thunderbird và Firefox; chứa dữ liệu lưu trữ cho XUL (XML User Interface Language) giao diện các yếu tố hoặc các thành phần XPC của phần mềm; cho phép các chương trình để các thành phần giao diện người dùng tải nhanh hơn.

What is a MFL file?

Data file created by Mozilla products such as Thunderbird and Firefox; contains cached data for the XUL (XML User Interface Language) interface elements or the XPC components of the software; enables the program to load user interface components more quickly.

Cách mở .MFL file

Để mở file .MFL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MFL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MFL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MFL do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Thunderbird
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla Firefox
  • Media Player Classic
  • MADRIX Fixture Editor

Chuyển đổi file .MFL

File .MFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *