MFO File

? Cách mở file .MFO? Những phần mềm mở file .MFO và sửa file lỗi. Convert XML MFO file sang định dạng khác.

.MFO File Extension

   
File name MFO File
File Type 1Perl ModInfo Descriptor File
Nhà phát triển Perl
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .MFO là file gì?

MFO là Data Files - 1Perl ModInfo Descriptor File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Perl.

tập tin XML chứa siêu dữ liệu về một hoặc nhiều đối tượng trong một module Perl; tạo ra bằng cách chạy một module Perl qua bộ xử lý modinfo2xml.pl; được sử dụng bởi ModInfo, một hệ thống định nghĩa giao diện Perl.

What is a MFO file?

XML file containing metadata about one or more objects within a Perl module; created by running a Perl module through the modinfo2xml.pl processor; used by ModInfo, a Perl interface definition system.

Cách mở .MFO file

Để mở file .MFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MFO do người dùng đóng góp.

  • Perl
  • OcrReader GUI Application
  • OcrReader GUI Application
  • Matrox Inspector

Chuyển đổi file .MFO

File .MFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *