MFP File

? Cách mở file .MFP? Những phần mềm mở file .MFP và sửa file lỗi. Convert N/A MFP file sang định dạng khác.

.MFP File Extension

   
File name MFP File
File Type 1MediaFACE Project File
Nhà phát triển Neato
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .MFP là file gì?

MFP là Page Layout Files - 1MediaFACE Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Neato.

đĩa tùy chỉnh hoặc nhãn trường hợp tạo ra với với MediaFACE phần mềm thiết kế nhãn; thường được tạo ra từ một tập tin mẫu (.MFT) và định dạng cho một một tờ in nhãn cụ thể; có thể bao gồm cả hình ảnh và văn bản.

What is a MFP file?

Custom disc or case label created with with MediaFACE label design software; typically created from a template (.MFT) file and formatted for a a specific label printing sheet; may include both images and text.

Cách mở .MFP file

Để mở file .MFP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MFP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MFP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MFP do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Player ActiveX
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer
  • Comodo Dragon
  • Safari
  • Opera Internet Browser
  • Opera Internet Browser

Chuyển đổi file .MFP

File .MFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *