MNC File

? Cách mở file .MNC? Những phần mềm mở file .MNC và sửa file lỗi. Convert Text MNC file sang định dạng khác.

.MNC File Extension

   
File name MNC File
File Type 1AutoCAD Compiled Menu File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Encoded Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .MNC là file gì?

MNC là Encoded Files - 1AutoCAD Compiled Menu File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

tập tin văn bản ASCII biên soạn tạo ra bởi AutoCAD, một chương trình thiết kế thường được sử dụng trong sản xuất, kiến ​​trúc và xây dựng; chứa cú pháp và chuỗi xác định sự xuất hiện và hành vi của các yếu tố giao diện người dùng; sử dụng để tùy chỉnh không gian làm việc AutoCAD.

What is a MNC file?

Compiled ASCII text file created by AutoCAD, a design program commonly used in manufacturing, architecture, and construction; contains syntax and strings that define the appearance and behavior of user interface elements; used for customizing the AutoCAD workspace.

Cách mở .MNC file

Để mở file .MNC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MNC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MNC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MNC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Pointcarre
  • Pointcarre

Chuyển đổi file .MNC

File .MNC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *