MFV File

? Cách mở file .MFV? Những phần mềm mở file .MFV và sửa file lỗi. Convert Binary MFV file sang định dạng khác.

.MFV File Extension

   
File name MFV File
File Type MobileFrame Device Pack File
Nhà phát triển MobileFrame
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MFV là file gì?

MFV là Data Files - MobileFrame Device Pack File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MobileFrame.

Tập tin được sử dụng bởi MobileFrame Desktop, một công cụ quản lý cho môi trường ứng dụng di động MobileFrame; chứa các driver bổ sung sử dụng cho việc tích hợp các hệ thống MobileFrame với các thành phần phần cứng cụ thể được cung cấp bởi một nhà cung cấp phần cứng.

What is a MFV file?

File used by MobileFrame Desktop, an administration tool for the MobileFrame mobile application environment; contains additional drivers used for integrating the MobileFrame system with specific hardware components provided by a hardware vendor.

Cách mở .MFV file

Để mở file .MFV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MFV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MFV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MFV do người dùng đóng góp.

  • MasterCook
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MFV

File .MFV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *