MGO File

? Cách mở file .MGO? Những phần mềm mở file .MGO và sửa file lỗi. Convert Binary MGO file sang định dạng khác.

.MGO File Extension

   
File name MGO File
File Type MacGourmet Recipe File
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MGO là file gì?

MGO là Misc Files - MacGourmet Recipe File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mariner Software.

tập tin công thức tạo ra bởi MacGourmet, một chương trình dùng để sắp xếp công thức nấu ăn nấu ăn cá nhân; lưu trữ thông tin công thức trong một định dạng XML, chẳng hạn như thành phần, hướng dẫn nấu ăn, và một hình ảnh của công thức hoàn chỉnh; sử dụng cho xuất khẩu công thức nấu ăn cá nhân từ một sách dạy nấu ăn và chia sẻ với người khác.

What is a MGO file?

Recipe file created by MacGourmet, a program used to organize personal cookbook recipes; stores recipe information in an XML format, such as ingredients, cooking instructions, and an image of the finished recipe; used for exporting individual recipes from a cookbook and sharing with others.

Cách mở .MGO file

Để mở file .MGO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGO do người dùng đóng góp.

  • Mariner MacGourmet Deluxe
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • Master Blues Piano Solos Volume 1
  • Band-in-a-Box Demo
  • RealDrums Set 1c - Rock
  • RealDrums Set 1c - Rock

Chuyển đổi file .MGO

File .MGO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *