MGOURMET4 File

? Cách mở file .MGOURMET4? Những phần mềm mở file .MGOURMET4 và sửa file lỗi. Convert Binary MGOURMET4 file sang định dạng khác.

.MGOURMET4 File Extension

   
File name MGOURMET4 File
File Type MacGourmet Deluxe 4 Document
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .MGOURMET4 là file gì?

MGOURMET4 là Data Files - MacGourmet Deluxe 4 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mariner Software.

Tài liệu được tạo ra bởi MacGourmet Deluxe, một công thức và Cookbook chương trình tổ chức; tương tự như các tập tin .MGOURMET3; chứa một công thức, nấu ăn lưu ý, danh sách mua sắm, rượu lưu ý, bia lưu ý, phô mai lưu ý, hoặc tham khảo.

What is a MGOURMET4 file?

Document created by MacGourmet Deluxe, a recipe and cookbook organizing program; similar to the .MGOURMET3 file; contains a recipe, cooking note, shopping list, wine note, beer note, cheese note, or reference.

Cách mở .MGOURMET4 file

Để mở file .MGOURMET4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGOURMET4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGOURMET4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGOURMET4 do người dùng đóng góp.

  • Mariner MacGourmet Deluxe

Chuyển đổi file .MGOURMET4

File .MGOURMET4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *