MGTHEME File

? Cách mở file .MGTHEME? Những phần mềm mở file .MGTHEME và sửa file lỗi. Convert Text MGTHEME file sang định dạng khác.

.MGTHEME File Extension

   
File name MGTHEME File
File Type MacGourmet Theme File
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MGTHEME là file gì?

MGTHEME là Settings Files - MacGourmet Theme File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Mariner Software.

Chủ đề hiển thị được sử dụng bởi MacGourmet, một chương trình dùng để quản lý các công thức nấu ăn nấu ăn; chứa tham chiếu đến file mà xác định cách bố trí và các thiết lập để hiển thị các công thức nấu ăn; có thể tham khảo .HTML, CSS, và các tập tin hình ảnh; được sử dụng để thay đổi giao diện của giao diện người dùng.

What is a MGTHEME file?

Display theme used by MacGourmet, a program used to manage cookbook recipes; contains references to files that define the layout and settings for displaying the recipes; can reference .HTML, .CSS, and image files; used for changing the look and feel of the user interface.

Cách mở .MGTHEME file

Để mở file .MGTHEME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGTHEME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGTHEME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGTHEME do người dùng đóng góp.

  • Mariner MacGourmet Deluxe

Chuyển đổi file .MGTHEME

File .MGTHEME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *