MGTX File

? Cách mở file .MGTX? Những phần mềm mở file .MGTX và sửa file lỗi. Convert Binary MGTX file sang định dạng khác.

.MGTX File Extension

   
File name MGTX File
File Type MindGenius XML Template File
Nhà phát triển MindGenius
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .MGTX là file gì?

MGTX là Vector Image Files - MindGenius XML Template File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MindGenius.

bản đồ tư duy mẫu được tạo ra bởi MindGenius, một ứng dụng kinh doanh biểu đồ; tiết kiệm một mẫu sơ đồ mà có thể được sử dụng để tạo sơ đồ, biểu đồ kỹ thuật, hoặc sơ đồ khác; có thể được bao gồm như là một trong những mẫu được cài đặt với các phần mềm, hoặc có thể là một mẫu tùy chỉnh được tạo ra bởi người sử dụng.

What is a MGTX file?

Mind map template created by MindGenius, a business diagramming application; saves a diagram template which can be used for creating flowcharts, technical charts, or other diagrams; may be included as one of the templates installed with the software, or may be a custom template created by the user.

Cách mở .MGTX file

Để mở file .MGTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGTX do người dùng đóng góp.

  • MindGenius
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MGTX

File .MGTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *