MII File

? Cách mở file .MII? Những phần mềm mở file .MII và sửa file lỗi. Convert Binary MII file sang định dạng khác.

.MII File Extension

   
File name MII File
File Type Wii Virtual Avatar File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (9 Bình chọn)

File .MII là file gì?

MII là Game Files - Wii Virtual Avatar File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

avatar ảo được sử dụng bởi các hệ thống chơi game console Nintendo Wii; cửa hàng thuộc tính cho avatar, chẳng hạn như giới tính, màu tóc, màu da, đặc điểm khuôn mặt, và loại mắt; sử dụng để nhân vật cửa hàng tùy chỉnh được kiểm soát và hoạt hình trong Wii gameplay.

What is a MII file?

Virtual avatar used by the Nintendo Wii gaming console system; stores properties for the avatar, such as the gender, hair color, skin color, facial features, and eye type; used to store customized characters that are controlled and animated during Wii gameplay.

Cách mở .MII file

Để mở file .MII click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MII bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MII

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MII do người dùng đóng góp.

  • Wii M!! Editor
  • My Avatar Editor
  • My Avatar Editor

Chuyển đổi file .MII

File .MII có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *