MIM File

? Cách mở file .MIM? Những phần mềm mở file .MIM và sửa file lỗi. Convert Binary MIM file sang định dạng khác.

.MIM File Extension

   
File name MIM File
File Type 1Multi-Purpose Internet Mail Message File
Nhà phát triển Internet Engineering Task Force
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (19 Bình chọn)

File .MIM là file gì?

MIM là Encoded Files - 1Multi-Purpose Internet Mail Message File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Internet Engineering Task Force.

tập tin một MIM là một tập tin mã hóa được sử dụng bởi các chương trình email có chứa dữ liệu 8-bit hoặc ký tự khác ngoài bộ ký tự ASCII Mỹ. Nó được sử dụng để hỗ trợ nội dung 8-bit, chẳng hạn như file đính kèm tập tin, thay vì thông điệp 7-bit tiêu chuẩn mà thường được gửi qua email. MIM tập tin thường bao gồm các phiên bản MIME, kiểu nội dung, và các phương pháp mã hóa.

What is a MIM file?

An MIM file is an encoded file used by email programs that contains 8-bit data or other characters besides the US ASCII character set. It is used to support 8-bit content, such as file attachments, instead of standard 7-bit messages that are normally sent over email. MIM files typically includes the MIME version, the content type, and the encoding method.

Cách mở .MIM file

Để mở file .MIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MIM do người dùng đóng góp.

  • KMail
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook Express
  • Mozilla Thunderbird
  • Mozilla Thunderbird
  • Microsoft Outlook 2016
  • Apple Mail

Chuyển đổi file .MIM

File .MIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *