MIME File

? Cách mở file .MIME? Những phần mềm mở file .MIME và sửa file lỗi. Convert Binary MIME file sang định dạng khác.

.MIME File Extension

   
File name MIME File
File Type Multi-Purpose Internet Mail Extension
Nhà phát triển The Internet Engineering Task Force
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (27 Bình chọn)

File .MIME là file gì?

MIME là Encoded Files - Multi-Purpose Internet Mail Extension, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Internet Engineering Task Force.

tập tin mã hóa được sử dụng bởi các chương trình email; chứa 8-bit dữ liệu được mã hóa, trong đó có các nhân vật khác hơn so với bộ ký tự ASCII Mỹ; sử dụng để đính kèm tập tin hỗ trợ và một nhân vật phong phú hơn thiết lập thay vì thông điệp 7-bit tiêu chuẩn mà thường được gửi qua email.

What is a MIME file?

Encoded file used by email programs; contains 8-bit encoded data, including characters other than the US ASCII character set; used to support file attachments and a richer character set instead of standard 7-bit messages that are normally sent over email.

Cách mở .MIME file

Để mở file .MIME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MIME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MIME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MIME do người dùng đóng góp.

  • KMail
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook Express
  • Mozilla Thunderbird
  • Mozilla Thunderbird
  • Microsoft Outlook 2016
  • Apple Mail

Chuyển đổi file .MIME

File .MIME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *