MIND File

? Cách mở file .MIND? Những phần mềm mở file .MIND và sửa file lỗi. Convert Zip MIND file sang định dạng khác.

.MIND File Extension

   
File name MIND File
File Type MindMeister Map File
Nhà phát triển MeisterLabs
Phân loại Settings Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 1.3 ★ (4 Bình chọn)

File .MIND là file gì?

MIND là Settings Files - MindMeister Map File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi MeisterLabs.

Một tập tin MIND chứa một bản đồ tư duy tạo ra bởi MeisterLabs MindMeister, một chương trình lập bản đồ tâm trí trực tuyến sử dụng để chụp trực quan, phát triển và chia sẻ ý tưởng. Đây là một kho lưu trữ Zip nén có chứa một tập tin .json, trong đó bao gồm cách bố trí của một bản đồ tư duy và đường dẫn đến bất kỳ hình ảnh và video liên quan.

What is a MIND file?

A MIND file contains a mind map created by MeisterLabs MindMeister, an online mind mapping program used to visually capture, develop, and share ideas. It is a Zip-compressed archive that contains a .JSON file, which includes the layout of a mind map and paths to any linked images and videos.

Cách mở .MIND file

Để mở file .MIND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MIND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MIND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MIND do người dùng đóng góp.

  • MeisterLabs MindMeister

Chuyển đổi file .MIND

File .MIND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *