MINDNODE File

? Cách mở file .MINDNODE? Những phần mềm mở file .MINDNODE và sửa file lỗi. Convert Binary MINDNODE file sang định dạng khác.

.MINDNODE File Extension

   
File name MINDNODE File
File Type MindNode Document
Nhà phát triển Markus Müller
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MINDNODE là file gì?

MINDNODE là Data Files - MindNode Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Markus Müller.

Tâm trí tài liệu bản đồ được tạo ra bởi MindNode, một ứng dụng biểu đồ khái niệm; tiết kiệm một mạng lưới các nút đại diện sử dụng một hệ thống các phụ huynh, trẻ em, và các mối quan hệ anh chị em; cho phép người dùng ý tưởng khái niệm trên một canvas kết thúc mở.

What is a MINDNODE file?

Mind map document created by MindNode, a conceptual diagramming application; saves a network of nodes represented using a hierarchy of parent, child, and sibling relationships; enables users to conceptualize ideas on an open-ended canvas.

Cách mở .MINDNODE file

Để mở file .MINDNODE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MINDNODE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MINDNODE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MINDNODE do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MINDNODE

File .MINDNODE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *