MINE File

? Cách mở file .MINE? Những phần mềm mở file .MINE và sửa file lỗi. Convert Binary MINE file sang định dạng khác.

.MINE File Extension

   
File name MINE File
File Type Minecraft Map File
Nhà phát triển Mojang Specifications
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (13 Bình chọn)

File .MINE là file gì?

MINE là Game Files - Minecraft Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mojang Specifications.

Bản đồ tập tin được tạo ra bởi mức Minecraft, một viễn cảnh trò chơi đầu tiên-người đó cho phép xây dựng mở kết thúc của thế giới; chứa thông tin cấp, chẳng hạn như các đối tượng và các điểm đẻ trứng; sử dụng để lưu và bản đồ tải tùy chỉnh.

What is a MINE file?

Map level file created by Minecraft, a first-person perspective game that allows open-ended construction of worlds; contains level information, such as objects and spawn points; used for saving and loading custom maps.

Cách mở .MINE file

Để mở file .MINE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MINE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MINE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MINE do người dùng đóng góp.

  • Mojang Minecraft
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MINE

File .MINE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *