MINIPSF File

? Cách mở file .MINIPSF? Những phần mềm mở file .MINIPSF và sửa file lỗi. Convert Binary MINIPSF file sang định dạng khác.

.MINIPSF File Extension

   
File name MINIPSF File
File Type Miniature PlayStation Sound Format File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MINIPSF là file gì?

MINIPSF là Audio Files - Miniature PlayStation Sound Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin âm thanh tương tự như một .PSF (Portable Sound File) tập tin; chứa dữ liệu chuỗi nhập khẩu cho các bài hát từ các tập tin .PSFLIB nằm trong cùng thư mục; phải có khả năng mã và âm thanh ngân hàng điều khiển truy cập từ các tập tin PSFLIB để làm việc; có thể được zlib nén để tiết kiệm không gian và tăng hiệu quả; thường được sử dụng bởi Sony PlayStation, một video game console.

What is a MINIPSF file?

Audio file similar to a .PSF (Portable Sound File) file; contains imported sequence data for songs from .PSFLIB files located in the same directory; must be able to access driver code and sound banks from PSFLIB files in order to work; can be zlib compressed to save space and increase efficiency; commonly used by Sony PlayStation, a video game console.

Cách mở .MINIPSF file

Để mở file .MINIPSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MINIPSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MINIPSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MINIPSF do người dùng đóng góp.

  • foobar2000

Chuyển đổi file .MINIPSF

File .MINIPSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *