MJS File

? Cách mở file .MJS? Những phần mềm mở file .MJS và sửa file lỗi. Convert Text MJS file sang định dạng khác.

.MJS File Extension

   
File name MJS File
File Type Node.js ES Module File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (6 Bình chọn)

File .MJS là file gì?

MJS là Web Files - Node.js ES Module File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một MJS là một tập tin mã nguồn có chứa một mô-đun ES (ECMAScript Module) để sử dụng với một ứng dụng Node.js. file MJS được viết bằng JavaScript, và cũng có thể sử dụng phần mở rộng bên ngoài JS của bối cảnh Node.js. ES Modules cho phép các nhà phát triển web và ứng dụng để tổ chức các mã vào thành phần tái sử dụng nhỏ hơn.

What is a MJS file?

An MJS file is a source code file containing an ES Module (ECMAScript Module) for use with a Node.js application. MJS files are written in JavaScript, and may also use the .JS extension outside of the Node.js context. ES Modules allow web and application developers to organize code into smaller reusable components.

Cách mở .MJS file

Để mở file .MJS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MJS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MJS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MJS do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • GitHub Atom
  • Sublime Text
  • Sublime Text
  • GNU Emacs
  • text editor

Chuyển đổi file .MJS

File .MJS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *