MK3D File

? Cách mở file .MK3D? Những phần mềm mở file .MK3D và sửa file lỗi. Convert Binary MK3D file sang định dạng khác.

.MK3D File Extension

   
File name MK3D File
File Type Matroska 3D Video File
Nhà phát triển Matroska
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .MK3D là file gì?

MK3D là Video Files - Matroska 3D Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Matroska.

file video Stereoscopic 3D được tạo ra trong định dạng Matroska 3D (MK3D), được sử dụng để lưu trữ các nội dung 3D; sử dụng container mkv chuẩn nhưng bao gồm một lĩnh vực StereoMode cho định dạng cụ thể của video 3D kèm theo (ví dụ, bên cạnh (trái mắt là đầu tiên), top-bottom (mắt phải là lần đầu tiên), vv).

What is a MK3D file?

Stereoscopic 3D video file created in the Matroska 3D (MK3D) format, which is used for storing 3D content; uses the standard .MKV container but includes a StereoMode field for the specific format of the enclosed 3D video (e.g., side by side (left eye is first), top-bottom (right eye is first), etc.).

Cách mở .MK3D file

Để mở file .MK3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MK3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MK3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MK3D do người dùng đóng góp.

  • KMPlayer
  • MPC-HC
  • MPC-HC
  • JRiver Media Center
  • sview
  • SoftCamp Secure KeyStroke
  • SoftCamp Secure KeyStroke

Chuyển đổi file .MK3D

File .MK3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *