MK4 File

? Cách mở file .MK4? Những phần mềm mở file .MK4 và sửa file lỗi. Convert Binary MK4 file sang định dạng khác.

.MK4 File Extension

   
File name MK4 File
File Type Schiller medilog ECG Raw Data File
Nhà phát triển Schiller
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .MK4 là file gì?

MK4 là Data Files - Schiller medilog ECG Raw Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Schiller.

Tập tin được tạo ra bởi một Schiller medilog ECG (Điện tim) thiết bị, được sử dụng để dữ liệu nhịp tim kỷ lục; chứa dữ liệu thô bị bắt bởi một thiết bị ECG 3 hoặc 7 kênh khi nối với một chủ đề con người; có thể được nhìn thấy trong các phần mềm đi kèm DARWIN medilog.

What is a MK4 file?

File created by a Schiller medilog ECG (Electrocardiography) device, which is used to record heartbeat data; contains raw data captured by a 3 or 7-channel ECG device when hooked up to a human subject; can be visualized in the accompanying medilog DARWIN software.

Cách mở .MK4 file

Để mở file .MK4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MK4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MK4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MK4 do người dùng đóng góp.

  • Schiller medilog DARWIN

Chuyển đổi file .MK4

File .MK4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *