MKD File

? Cách mở file .MKD? Những phần mềm mở file .MKD và sửa file lỗi. Convert Text MKD file sang định dạng khác.

.MKD File Extension

   
File name MKD File
File Type Markdown Documentation File
Nhà phát triển John Gruber
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MKD là file gì?

MKD là Developer Files - Markdown Documentation File, dưới định dạng Text được phát triển bởi John Gruber.

tập tin một MKD là một file văn bản được tạo ra sử dụng một trong những phương ngữ có thể có của ngôn ngữ Markdown. Nó được lưu trong định dạng văn bản đơn giản nhưng bao gồm những biểu tượng văn bản nội tuyến để xác định làm thế nào để định dạng văn bản (ví dụ, đậm, vết lõm, tiêu đề, bảng định dạng). file MKD cũng có thể được lưu lại dưới dạng .MD, .MARKDOWN, hoặc .MDOWN file

What is a MKD file?

An MKD file is a text file created using one of several possible dialects of the Markdown language. It is saved in plain text format but includes inline text symbols that define how to format the text (e.g., bold, indentations, headers, table formatting). MKD files may also be saved as .MD, .MARKDOWN, or .MDOWN files

Cách mở .MKD file

Để mở file .MKD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MKD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MKD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MKD do người dùng đóng góp.

 • Vim
 • GNU Emacs
 • GNU Emacs
 • Microsoft Notepad
 • Microsoft WordPad
 • Typora
 • Typora
 • text editor
 • Daring Fireball Markdown
 • MacroMates TextMate
 • Apple TextEdit

Chuyển đổi file .MKD

File .MKD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *