MKS File

? Cách mở file .MKS? Những phần mềm mở file .MKS và sửa file lỗi. Convert N/A MKS file sang định dạng khác.

.MKS File Extension

   
File name MKS File
File Type Matroska Elementary Stream File
Nhà phát triển Matroska
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (10 Bình chọn)

File .MKS là file gì?

MKS là Data Files - Matroska Elementary Stream File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Matroska.

định dạng container Subtitle phát triển bởi Matroska; chỉ chứa phụ đề không giống như các định dạng MKV mà cũng có thể chứa video với phụ đề.

What is a MKS file?

Subtitle container format developed by Matroska; contains only subtitles unlike the MKV format which can also contain video with the subtitles.

Cách mở .MKS file

Để mở file .MKS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MKS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MKS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MKS do người dùng đóng góp.

  • VideoLAN VLC media player
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Aegisub
  • KMPlayer
  • ULTRA
  • ULTRA

Chuyển đổi file .MKS

File .MKS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *