ML File

? Cách mở file .ML? Những phần mềm mở file .ML và sửa file lỗi. Convert Text ML file sang định dạng khác.

.ML File Extension

   
File name ML File
File Type ML Source Code File
Nhà phát triển Robin Milner
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (19 Bình chọn)

File .ML là file gì?

ML là Developer Files - ML Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Robin Milner.

file văn bản viết bằng ML, một ngôn ngữ lập trình chức năng; có thể được viết bằng Standard ML (SML) hoặc một trong những giống trong gia đình ML, bao gồm như CAML, Objective CAML (OCaml), JoCaml, Extended ML, và MacroML; thường được sử dụng trong thiết kế ngôn ngữ để phát triển các trình biên dịch hoặc thông dịch mã nguồn khác; cũng được sử dụng trong môi trường học tập cho minh giả thuyết.

What is a ML file?

Text file written in ML, a functional programming language; may be written using Standard ML (SML) or one of several varieties in the ML family, including as Caml, Objective Caml (OCaml), JoCaml, Extended ML, and MacroML; often used in language design for developing compilers or other source code interpreters; also used in academic environments for proving theories.

Cách mở .ML file

Để mở file .ML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ML do người dùng đóng góp.

  • Vim
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Caml
  • OCaml
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • gVim
  • MacroMates TextMate
  • GNU Emacs

Chuyển đổi file .ML

File .ML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *