MLB File

? Cách mở file .MLB? Những phần mềm mở file .MLB và sửa file lỗi. Convert Binary MLB file sang định dạng khác.

.MLB File Extension

   
File name MLB File
File Type 1MyLabel Designer Deluxe Project File
Nhà phát triển Avanquest Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .MLB là file gì?

MLB là Data Files - 1MyLabel Designer Deluxe Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avanquest Software.

Nhãn tập tin dự án thiết kế được tạo ra bởi nhà thiết kế mylabel Deluxe, một chương trình được sử dụng để bố cục trang nhãn thiết kế và in chúng; có thể bao gồm đồ họa, văn bản, và các lĩnh vực mẫu được lấp đầy bởi một bảng dữ liệu tương ứng, mà là ở định dạng bảng tính.

What is a MLB file?

Label design project file created by MyLabel Designer Deluxe, a program used for design label page layouts and printing them; can include graphics, text, and template fields that are filled by a corresponding data table, which is in spreadsheet format.

Cách mở .MLB file

Để mở file .MLB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MLB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MLB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MLB do người dùng đóng góp.

  • PowerAMC
  • Milestones Professional
  • Milestones Professional
  • Media Player Classic
  • MicroLab Lite Application
  • MicroLab Application
  • MicroLab Application

Chuyển đổi file .MLB

File .MLB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *