MLM File

? Cách mở file .MLM? Những phần mềm mở file .MLM và sửa file lỗi. Convert Text MLM file sang định dạng khác.

.MLM File Extension

   
File name MLM File
File Type MolMeccano File
Nhà phát triển Agile Molecule
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .MLM là file gì?

MLM là Data Files - MolMeccano File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Agile Molecule.

định dạng mô hình phân tử được sử dụng bởi Abalone và Ascalaph, chương trình xây dựng mô hình phân tử; cửa hàng một mô hình phân tử cùng với những mảnh sử dụng cho góc xây dựng và xoắn phân tử chuỗi sử dụng cho mẫu cấu hình không; cũng có thể chứa ý kiến ​​và mô tả về định dạng nếu "Với ý kiến" tùy chọn sẽ được kiểm tra khi lưu tập tin.

What is a MLM file?

Molecular model format used by Abalone and Ascalaph, molecular modeling programs; stores a molecular model along with fragments used for chain molecule construction and torsion angles used for conformational prototypes; may also contain comments and a description of the format if the "With comments" option is checked when saving the file.

Cách mở .MLM file

Để mở file .MLM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MLM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MLM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MLM do người dùng đóng góp.

  • Agile Molecule Ascalaph
  • Agile Molecule Abalone
  • Agile Molecule Abalone
  • MemoryLifter
  • Sybase Adaptive Server Anywhere

Chuyển đổi file .MLM

File .MLM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *