MLP File

? Cách mở file .MLP? Những phần mềm mở file .MLP và sửa file lỗi. Convert N/A MLP file sang định dạng khác.

.MLP File Extension

   
File name MLP File
File Type Meridian Lossless Packing Audio File
Nhà phát triển Meridian Audio
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (8 Bình chọn)

File .MLP là file gì?

MLP là Audio Files - Meridian Lossless Packing Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Meridian Audio.

Âm thanh tập tin được mã hóa sử dụng điều chế mã xung (PCM) và được nén bằng cách sử dụng Đóng gói Meridian Lossless (MLP) nén thuật toán; thường được sử dụng cho Blu-ray và các nội dung DVD-Audio; cung cấp trung bình khoảng 2: 1 nén so với các tập tin âm thanh PCM gốc.

What is a MLP file?

Audio file encoded using pulse-code modulation (PCM) and compressed using the Meridian Lossless Packing (MLP) compression algorithm; commonly used for Blu-ray and DVD-Audio content; provides an average of about 2:1 compression compared to the original PCM audio file.

Cách mở .MLP file

Để mở file .MLP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MLP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MLP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MLP do người dùng đóng góp.

  • VideoLAN VLC media player
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • VideoLAN VLC media player
  • K-Lite Codec Pack
  • Final Media Player
  • Final Media Player

Chuyển đổi file .MLP

File .MLP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *