MLS File

? Cách mở file .MLS? Những phần mềm mở file .MLS và sửa file lỗi. Convert N/A MLS file sang định dạng khác.

.MLS File Extension

   
File name MLS File
File Type 1Milestones Simplicity File
Nhà phát triển KIDASA
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.6 ★ (8 Bình chọn)

File .MLS là file gì?

MLS là Data Files - 1Milestones Simplicity File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi KIDASA.

Lịch trình tạo ra với cột mốc sự đơn giản, một chương trình phần mềm tạo ra lịch trình đã sẵn sàng; được sử dụng để lên kế hoạch cho các dự án và quản lý thời hạn; chứa lịch tùy chỉnh thiết kế mà có thể bao gồm văn bản, biểu tượng, và hình ảnh khác.

What is a MLS file?

Schedule created with Milestones Simplicity, a software program that creates presentation-ready schedules; used for planning projects and managing deadlines; contains custom-designed calendars that may include text, icons, and other images.

Cách mở .MLS file

Để mở file .MLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MLS do người dùng đóng góp.

  • MyEditor Application
  • MoodLogic
  • MoodLogic
  • WingsXP Application
  • Wings xp
  • Crystal Player Free
  • Crystal Player Free

Chuyển đổi file .MLS

File .MLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *