MLT File

? Cách mở file .MLT? Những phần mềm mở file .MLT và sửa file lỗi. Convert XML MLT file sang định dạng khác.

.MLT File Extension

   
File name MLT File
File Type Shotcut Project
Nhà phát triển Meltytech
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 1.7 ★ (6 Bình chọn)

File .MLT là file gì?

MLT là Settings Files - Shotcut Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi Meltytech.

tập tin một MLT là một dự án tạo ra bởi Meltytech Shotcut, một trình biên tập video nguồn mở. Nó chứa các thiết lập dự án ở định dạng XML, bao gồm thông tin về phương tiện truyền thông nhập khẩu trong dự án, phương tiện truyền thông đặt trên dòng thời gian, hiệu ứng áp dụng cho các phương tiện truyền thông, và video và các tính chất âm thanh. file MLT không chứa video thực tế, âm thanh, hoặc hình ảnh, chỉ có tham chiếu đến tập tin media nhập khẩu trong dự án.

What is a MLT file?

An MLT file is a project created by Meltytech Shotcut, an open source video editor. It contains project settings in XML format, which includes information about media imported in the project, media placed on the timeline, effects applied to the media, and video and audio properties. MLT files do not contain actual video, audio, or images, only references to the media files imported in the project.

Cách mở .MLT file

Để mở file .MLT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MLT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MLT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MLT do người dùng đóng góp.

  • Meltytech Shotcut
  • HAANSOFT HWP
  • HAANSOFT HWP
  • Plot Stalker

Chuyển đổi file .MLT

File .MLT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *