MM7 File

? Cách mở file .MM7? Những phần mềm mở file .MM7 và sửa file lỗi. Convert N/A MM7 file sang định dạng khác.

.MM7 File Extension

   
File name MM7 File
File Type Might and Magic 7 Saved Game
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .MM7 là file gì?

MM7 là Game Files - Might and Magic 7 Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Lưu tập tin trò chơi cho "Might and Magic VII: Đối với Blood and Honor".

What is a MM7 file?

Saved game file for "Might and Magic VII: For Blood and Honor."

Cách mở .MM7 file

Để mở file .MM7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MM7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MM7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MM7 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MM7

File .MM7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *